APIS OZIĘBŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dane rejestrowe

KRS: 0000386726

REGON: 142946046

NIP: 525-25-07-586

Lokalizacja

Bonifraterska 13/30
00-203 Warszawa

-

www.apisinvest.pl